Không mua sản phẩm Giảm béo An nhiên New trên một số website này

Không mua sản phẩm Giảm béo An nhiên New trên một số website này

Theo Cục An toàn Thực phẩm, trên một số website quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm béo An nhiên New vi phạm quy định quảng cáo.

TMK

Loading...