Chị Năm tương ớt: 'Mình phải thành công mới thuyết phục được nhiều người'

Chị Năm tương ớt: 'Mình phải thành công mới thuyết phục được nhiều người'

Với suy nghĩ, phải biến đặc sản quê hương thành thương hiệu riêng, nhằm phát triển kinh tế, chị Hoàng Thị Năm (xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã thành công với sản phẩm Tương ớt Khánh Yên Thượng, đồng thời góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây.
Loading...