Những 'con sóng nhỏ' phát triển kinh tế gia đình của phụ nữ Vĩnh Long

Những 'con sóng nhỏ' phát triển kinh tế gia đình của phụ nữ Vĩnh Long

Mỗi người mỗi mô hình, mỗi ý tưởng khác nhau nhưng lại có chung một mục đích là phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long. Họ là những "con sóng nhỏ" tạo nên "làn sóng lớn" giữa “biển” khởi nghiệp.
Loading...