Hội LHPN Bắc Ninh đánh giá giữa nhiệm kỳ: Đạt và vượt kế hoạch 7/7 chỉ tiêu

Hội LHPN Bắc Ninh đánh giá giữa nhiệm kỳ: Đạt và vượt kế hoạch 7/7 chỉ tiêu

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Loading...