An toàn cho phụ nữ và trẻ em - Hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững

An toàn cho phụ nữ và trẻ em - Hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững

Đó là chủ đề của Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 7 do Hội LHPN Việt Nam và Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc (KWDI) tổ chức tại Hà Nội vào ngày mai (25/6).